Zakaj sodelovati?

Category : glavno

Vloga bodočih strokovnjakov v zdravstvu presega nudenje informacij, saj so posamezniku dostopne v priročnih pametnih telefonih. Vprašanje za prihodnosti je, kako lahko stroka podpira posameznika na načrtovani poti spremembe lastnega vedenja. To novo vlogo je treba vgraditi v izobraževalni sistem bodočih strokovnjakov v zdravstvu, tudi z vključevanjem v raziskovanje in proučevanjem vedenja posameznikov na spletišču, ko iščejo informacije v zvezi z zdravjem.

V okviru prve konference želimo predvsem proučiti vplive sodobne tehnologije na spreminjanje vedenja v zvezi z zdravjem in druge psihosocialne dejavnike, ki bi bili uporabni za zdravstvene strokovnjake. Proučevanje bo zajemalo predvsem mlade in mlajše odrasle, ki so digitalno bolje pismeni, hkrati pa želimo prispevati k boljši dostopnosti do zdravstvenih storitev in vključevanju v družbo ranljive skupine prebivalstva.


Navodila za pripravo povzetka znanstvenega prispevka

Category : glavno

Oddaja prispevka

Aktivne udeležence prosimo za pripravo izvlečka v obsegu 150 do 350 besed. Oblika in struktura izvlečka je razvidna obrazca za oddajo izvlečka. Izvleček je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, smiselno izberite obrazec za pripravo povzetka.

Obrazec za oddajo izvlečka (slovensko: doc, dotx)

Obrazec za oddajo izvlečka (eng)

Rok za oddajo izvlečka je podaljšan na 25. 11. 2016, pošljite po e-pošti na naslov: [email protected]

Do 30. 11. 2016 bo znanstveni odbor konference pregledal oddane izvlečke in predlagatelje obvestil o izboru.

Aktivne udeležence bomo povabili k pripravi in oddaji celotnega prispevka. Celoten prispevek je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.