Navodila za pripravo povzetka znanstvenega prispevka

Navodila za pripravo povzetka znanstvenega prispevka

Category : glavno

Oddaja prispevka

Aktivne udeležence prosimo za pripravo izvlečka v obsegu 150 do 350 besed. Oblika in struktura izvlečka je razvidna obrazca za oddajo izvlečka. Izvleček je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, smiselno izberite obrazec za pripravo povzetka.

Obrazec za oddajo izvlečka (slovensko: doc, dotx)

Obrazec za oddajo izvlečka (eng)

Rok za oddajo izvlečka je podaljšan na 25. 11. 2016, pošljite po e-pošti na naslov: [email protected]

Do 30. 11. 2016 bo znanstveni odbor konference pregledal oddane izvlečke in predlagatelje obvestil o izboru.

Aktivne udeležence bomo povabili k pripravi in oddaji celotnega prispevka. Celoten prispevek je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.