Zakaj sodelovati?

Zakaj sodelovati?

Category : glavno

Vloga bodočih strokovnjakov v zdravstvu presega nudenje informacij, saj so posamezniku dostopne v priročnih pametnih telefonih. Vprašanje za prihodnosti je, kako lahko stroka podpira posameznika na načrtovani poti spremembe lastnega vedenja. To novo vlogo je treba vgraditi v izobraževalni sistem bodočih strokovnjakov v zdravstvu, tudi z vključevanjem v raziskovanje in proučevanjem vedenja posameznikov na spletišču, ko iščejo informacije v zvezi z zdravjem.

V okviru prve konference želimo predvsem proučiti vplive sodobne tehnologije na spreminjanje vedenja v zvezi z zdravjem in druge psihosocialne dejavnike, ki bi bili uporabni za zdravstvene strokovnjake. Proučevanje bo zajemalo predvsem mlade in mlajše odrasle, ki so digitalno bolje pismeni, hkrati pa želimo prispevati k boljši dostopnosti do zdravstvenih storitev in vključevanju v družbo ranljive skupine prebivalstva.