Program

Program konference zajema predstavitve uglednih domačih in tujih strokovnjakov.

27. januar 2017
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Zdravstvena pot 5, Ljubljana (prijava)

Program:

8.00-8.30: Registracija udeležencev
8.30-8.50: Pozdravni nagovori in krajši kulturni program
8.50-9.00: Vladislav RAJKOVIČ – Added value of nursing digitalisation – invited lecture
Moderator: Uroš Rajkovič

9.00-9.15: Keren MAZUZ – Toward an Informed-patient Approach to E-health Services
9.15-9.30: Maureen SEGUIN, Sue ZIEBLAND, Catherine POPE, etc. – Harnessing resources from the internet to maximise outcomes from GP consultations (HaRI): A qualitative study
9.30-9.45: Srećko GAJOVIĆ, Anna Lydia SVALASTOG – “Navigating knowledge landscapes” as a person-centred representation of individual search for health-related knowledge
9.45-10.00: Kristina CURTIS, Katherine BROWN – The Promise and problems of mHealth – a new approach for mHealth development
10.00-10.15: Alan ŠUSTIĆ – A new way of learning
10.15-10.35: Razprava
10.35-11.00: ODMOR

 

 

11.00-11.15 Mirna MACUR Ali je uporaba interneta tudi lahko problematična? Predstavitev podatkov za Slovenijo

Can internet use become problematic? Presentation of Slovenian data

11.15-11.30 Ksenija LEKIĆ

Nuša KONEC JURIČIČ

Marjan CUGMAS

Spletno svetovanje kot sodobna paradigma dopolnilne opore mladim med odraščanjem

Online counselling as a modern paradigm of additional support during growing up

11.30-11.45 Sara ATANASOVA

Tanja KAMIN

Gregor PETRIČ

Online professional-patient interaction: Comparing experiences and views between users and health professional moderators in online health community
11.45-12.00 Anja BRAČKO

Petra DOŠENOVIĆ BONČA

Spletne informacije kot podporno orodje za analizo učinkov finančnih spodbud: primer plačevanja neakutne bolnišnične obravnave v Sloveniji

Online information as a tool for assessing the impact of financial incentives: The case of non-acute care in Slovenia

12.00.-12.15 Nataša SEDLAR

Marija MILAVEC KAPUN

Iskanje zdravstvenih informacij na internetu: raziskava med uporabniki portala Med.Over.Net

Use of the Internet to search for health information: a survey among the Med.Over.Net online forums users

12.15-12.35 Razprava
12.35-13.30 KOSILO

Sekcija A (18)

Moderator: Anita Jug Došler
13.30-13.45 Judita PETERLIN

Andrej STARC

Changes of the paradigm of healthcare professionals’ work: Implications for the management of healthcare education
13.45-14.00 Dušan BOŽIČ

Maja ŠUBELJ

The method of automated text summarization as a support in the patient management
14.00-14.15 Sanela TALIĆ

Matej KOŠIR

Using internet for awareness raising and prevention
14.15-14.30 Walter CHINGWARU Jerneja VIDMAR Importance of the Internet in a process of obtaining a remote second medical opinion
14.30-14.45 Anna IWANICKA-MACIURA The evaluation of the knowledge and use of modern technologies by people in geriatric age
14.45-15.00 Jana ŠIMENC Nove tehnologije in v digitalno resničnih ambulantah: opažanja prakse in kritična razmišljanja zdravniške stroke

New technologies and the digital in everyday practice: observations and critical reflexions of medical professionals

15.00-15.15 Marjan BELTRAM Reference tool for integrative healthcare professionals
15.15-15.35 Razprava

Sekcija B (22)

Moderator: Marija Milavec Kapun
13.30-13.45 Milena MARINIČ Varnost zdravstvenih podatkov v digitalni dobi

Health Data Security in The Digital Age

13.45-14.00 Cecilija LEBAR

Nevenka GRIČAR

Primerjava računalniške kulture med praktiki in študenti delovne terapije

Comparison of computer culture among practitioners and occupational therapy students

14.00-14.15 Simona KAVČIČ

Anamarija ŠALEHAR

Gordana LOKAJNER

Informacijska podpora zdravstvene nege in oskrbe na Onkološkem inštitutu Ljubljana – na poti do kakovostne in varne celostne obravnave onkoloških pacientov

Information support to nursing at the Oncology Institute of Ljubljana: the pathway to quality, safe and holistic treatment of cancer patients

14.15-14.30 Darja THALER

Sanja AJDIČ

Vloga in pomen zdravstvenega delavca kot človeka v informacijski dobi

Modern health information technology and the role of healthcare professionals

Š t u d e n t s k a   s e k c i j a/ Student Session
14.30-14.45 Pina TRATAR

Andreja KVAS

Marija MILAVEC KAPUN

Značilnosti iskalcev zdravstvenih informacij na internetu

Characteristics of online health information seekers

14.45-15.00 Anja FINK Uporaba interneta za pridobivanje informacij o zdravstvu in zobozdravstvu

The use of Internet to access information on health and dental

care

15.00-15.15 Rok DRNOVŠEK

Marija MILAVEC KAPUN

Uporabnost interneta za strokovnjake zdravstvene nege

Usability of internet in nursing

15.15-15.35 Razprava

Skupaj (18)

15.35-16.00 Refleksija predstavljenih vsebin z zaključkom

 

Udeležba na konferenci prinaša pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi in sicer 7 licenčnih točk za pasivno udeležbo in 11 licenčnih točk za aktivno udeležbo.

Natisni program (pdf)>

Zbornik izvlečkov (pdf) >